VGO-keur OnderhoudNL Totaal Erkend Leerbedrijf Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid Keurmerk Veilig Onderhoud
070 381 45 00 info@vanlochem.nl

Diensten

Van Lochem Nederland is VGO- gecertificeerd en gespecialiseerd in alle voorkomende onderhoudsdisciplines (gevels, daken, installaties en interieur). Bij Van Lochem Nederland staat vakmanschap, betrouwbaarheid en service hoog in het vaandel.

Door al in het begintraject intensief met de opdrachtgever in een ontwikkelteam samen te werken ontstaat er een maximale toegevoegde waarde. Bij totaalonderhoud-, renovatie- en transformatieprojecten die door Van Lochem Nederland worden uitgevoerd, zijn korte doorlooptijden mogelijk en ontstaat er waarde creatie en verduurzaming van het vastgoed.

Onze onderhoudsspecialisten zijn opgeleid en getraind in een klantvriendelijke omgang met en het ontzorgen van bewoners en gebruikers. Langdurige en project overstijgende samenwerkingen leiden tot extra toegevoegde waarde in de verduurzaming en vernieuwing van grootschalig vastgoed. Dit houdt onder andere in: beter beheersbare risico’s, lagere exploitatie kosten c.q. Total Cost of Ownership, kortere doorlooptijden en intensieve betrokkenheid van opdrachtgevers, bewoners en gebruikers.

Van Lochem Nederland was in het jaar 1988 één van de pioniers van de methodiek van resultaatgericht vastgoed onderhoud. Een methodiek die op dit ogenblik een niet meer weg te denken begrip is geworden. Inmiddels heeft deze methodiek zich door ontwikkeld en heet nu Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Door kennis en ervaring is Van Lochem Nederland instaat om voor alle voorkomende werkzaamheden het beste onderhoudsscenario uit te werken dat optimaal aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de klant.

Naast RGS onderhoud is Van Lochem Nederland als specialist in totaalonderhoud natuurlijk ook zeer goed in staat om traditioneel onderhoud aan vastgoed uit te voeren.

"Zeggen wat je doet en doen wat je zegt"

Van Lochem Nederland behoort tot de selecte groep bedrijven met VGO-certificering in alle disciplines

Hoofdkantoor

Laan van 's-Gravenmade 70
2495 AJ  Den Haag