VGO-keur OnderhoudNL Totaal Erkend Leerbedrijf Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid Keurmerk Veilig Onderhoud
070 381 45 00 info@vanlochem.nl

Installaties

Vanaf 1 juli 2014 kent VGO-keur vier disciplines. Twee disciplines zijn er voor de buitenschil van vastgoed (gevel en dak) en twee voor de binnenzijde (interieur en installatie).

Vastgoedonderhoudsbedrijven kunnen met het nieuwe VGO-keur duidelijker maken richting de markt welke renovatie- en onderhoudsdisciplines zij beheersen. Onafhankelijke auditeurs van KIWA toetsen welke disciplines het totaalonderhoudsbedrijf aantoonbaar beheerst. Van Lochem Nederland is als één van de weinige totaalonderhoudsbedrijven in Nederland voor alle vier de disciplines gecertificeerd. Hieronder worden de details van de disciplines nader toegelicht.

  • Verwarmings- en warmwaterinstallaties inclusief elektra- loodgiet en gasfitterwerk
  • Energieopwekkende voorzieningen (PV, zonneboilers, warmte-/koudeopslag e.d.) inclusief elektra- en loodgieterwerk
  • Brandveiligheid installaties (meldinstallaties en brandmanchetten, brandkleppen, brandblus- en sprinklerinstallaties, vluchtweg en noodverlichting e.d.) inclusief elektra- en loodgieterwerk
  • Regelinstallaties  (gebouwbeheer systemen, domotica, toegang e.d.)
  • Sanering asbest installaties

"Zeggen wat je doet en doen wat je zegt"

Van Lochem Nederland behoort tot de selecte groep bedrijven met VGO-certificering in alle disciplines

Hoofdkantoor

Laan van 's-Gravenmade 70
2495 AJ  Den Haag