Van Lochem Nederland sluit zich aan bij Platform 2050

Het aantal partijen dat zich aansluit bij Platform 2050 neemt gestaag toe. Zo tekenden vrijdag 29 oktober j.l. Bart Wansink van Platform 2050 en Jack van Lochem, algemeen directeur van Van Lochem Nederland, een samenwerkingsovereenkomst voor deelname aan dit platform van gespecialiseerde vastgoedonderhoudsbedrijven, die samen de Nederlandse woningvoorraad versneld willen verduurzamen. Jack van Lochem: “Door het koppelen van onze netwerken en het combineren van kennis en capaciteit kunnen we echt mooie dingen realiseren.”

“Met deelname aan dit platform geven wij een antwoord op de huidige ontwikkelingen in de markt. Er komt onvoorstelbaar veel werk op onze gewaardeerde relaties af en wij gaan ze daarmee helpen. Op deze manier, via Platform 2050, kunnen we grote vraagstukken het hoofd bieden. Samen zijn we sterker en zorgen we dat het voor elkaar komt. Zodat we straks duurzame woningen terugvinden in alle portefeuilles van onze klanten.”

– Jack van Lochem, Van Lochem Nederland

Bart Wansink die ruime ervaring heeft met energieconcepten in de nieuwbouw en bestaande bouw ziet veel kansen in krachtenbundeling om aan de enorme uitdaging van de energietransitie tegemoet te komen en deze te versnellen. Richting 2050 moeten 2,1 miljoen woningen verduurzaamd zijn.

“Platform 2050 helpt woningcorporaties en gebouweigenaren met het planmatig verduurzamen van hun woningvoorraad. Professioneel voor elkaar, met een gegarandeerde besparing op de energierekening.”

– Bart Wansink, Platform 2050

Oprichter van Platform 2050 Bart Wansink en Jack van Lochem, algemeen directeur Van Lochem Nederland

Slimme oplossingen voor corporaties

Met haar deelname aan Platform 2050 geeft Van Lochem Nederland praktische invulling aan het CO2-neutraal maken van woningbezit en om dit op een kostenefficiënte manier te organiseren. Jack van Lochem: “Wij geloven in innovatieve oplossingen en krachtenbundeling. Van Lochem Nederland is al vele jaren actief in het verduurzamen van woningen bij verschillende corporaties, particuliere en institutionele vastgoedbeleggers en VVE’s. Door samen te werken met een kennisplatform dat actief de markt benadert, samenwerkt met producenten, kennis en ervaring deelt en altijd op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, kunnen we het PF-concept voor verduurzamingsprojecten aanbieden en daarbij kunnen we verduurzamingsprojecten versnellen en gezamenlijk verduurzamingstechnieken inkopen. Kortom win-win voor de klant en het klimaat.”

Versneld verduurzamen

Platform 2050 is hèt podium voor gespecialiseerde vastgoedonderhoudsbedrijven, die samen de Nederlandse woningvoorraad versneld willen verduurzamen. De deelnemers bundelen hun krachten om de aanpak aan de voorkant te organiseren en in de praktijk brengen. Door de gezamenlijke aanpak kunnen, volgens Wansink, deelnemers kosten besparen op sales en marketing. En kan er eenvoudig gebruik gemaakt worden van een QuickScan met een stappenplan om woningen efficiënt te verduurzamen. Daarnaast kunnen deelnemers gebruik maken van een landelijk netwerk van experts op gebied van isolatie, ventilatie en duurzame energieoplossingen waar Platform 2050 samenwerkingsovereenkomsten mee afsluit om door kennis(door)ontwikkeling en door middel van inkoopbundeling voordelen te behalen.