CERTIFICATEN

Certificeringen en kwaliteitsthema’s

De onderstaande certificaten onderstrepen de ambitie van Van Lochem Nederland om aan deze kwaliteitsthema’s te kunnen voldoen.

Bekijk keurmerk

Het beste dat de markt te bieden heeft!

VGO-keur* (keurmerk vastgoedonderhoud) is het eerste en enige onafhankelijke keurmerk dat vastgoedbeheerders zekerheid biedt over de kwaliteit en stabiliteit van een onderhoudsbedrijf en diens producten en diensten. Bovendien garandeert VGO-keur dat de onderneming resultaatgericht samenwerken beheerst. Bedrijven die beschikken over VGO-keur hebben het beste dat de markt te bieden heeft. Vastgoedbeheerders die kiezen voor zekerheid, kiezen voortaan voor een onderhoudsbedrijf met VGO-keur. Beter kan het niet!

*Beheerd door de Stichting Vastgoedonderhoud waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers participeren. Onafhankelijk gecertificeerd door Kiwa. Onderhoudsbedrijven met VGO-keur staan op www.vgokeur.nl. Een college van deskundigen bewaakt de inhoud van de toetsingscriteria.

De Zeven Zekerheden van het VGO-keur:

  1. De zekerheid dat de toetsing onafhankelijk en objectief door Kiwa wordt gedaan op basis van meetbare criteria. Opdrachtgevers hoeven dus niet meer zelf te toetsen.
  2. De zekerheid dat het onderhoudsbedrijf een financieel gezonde en stabiele partner is, waarmee zonder risico een lange termijnovereenkomst kan worden aangegaan.
  3. De zekerheid dat het onderhoudsbedrijf zowel technisch als organisatorisch in staat is om resultaatgericht samen te werken bij investeren en onderhouden vanaf ontwerp tot en met uitvoering en instandhouding.
  4. De zekerheid dat het onderhoudsbedrijf op het gebied van opdrachtgeverstevredenheid een score haalt van minimaal drie-en-een-half op een schaal van een tot vijf.
  5. De zekerheid dat het onderhoudsbedrijf beschikt over tevreden medewerkers en een personeelsbeleid voert, gericht op kwaliteit en continuïteit via het behoud van de kennis en ervaring van de eigen onderhoudsspecialisten.
  6. De zekerheid dat het onderhoudsbedrijf projecten uitvoert op een efficiënte, overlastbeperkende, bewonersvriendelijke en duurzame manier met voortdurende aandacht voor innovatie en communicatie met klant en bewoner.
  7. De zekerheid dat het onderhoudsbedrijf met VGO-keur een integere en marktconforme partner is, waarmee een-op-een relaties vanaf het prilste begin mogelijk zijn, zodat onderhoud resultaatgericht kan worden uitgevoerd op basis van de kwaliteitsuitgangspunten van de opdrachtgever.

VGO-keur wordt afgegeven door Kiwa op basis van de erkenningsrichtlijn ERL 0002 voor het keurmerk VastGoed Onderhoud. VGO-keur heeft betrekking op resultaatgerichte renovaties en onderhoud van vastgoed. Van de complete buitenschil inclusief gevels en daken tot en met installaties, badkamers en keukens. VGO-keur omvat omvangrijke beoordelingen, die periodiek onafhankelijk door Kiwa worden getoetst.

De afkorting EPA staat voor Energieprestatieadvies.

Van Lochem Nederland heeft gediplomeerde EPA- bouwkundigen in dienst. Zij kunnen de effecten van energiebesparende maatregelen zelf doorrekenen.

Bekijk certificaat

Onderhoud NL TOTAAL

Een nieuwe club die zich richt op het versterken van de positie van totaalonderhoudsbedrijven in de markt. Uitgangspunt hierbij is het verder ontwikkelen en steviger in de markt zetten van het VGO Keur.

Koninklijke OnderhoudNL is de verenging van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in 5 marktsegmenten c.q. sectoren is OnderhoudNL de grootste verenging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. De kerntaken van OnderhoudNL zijn collectieve belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenadvies aan de aangesloten bedrijven.