Dak onderhoud & renovatie

Wij zijn gespecialiseerd in dak onderhoud & renovatie. Vanaf 1 juli 2014 kent VGO-keur vier disciplines. Twee disciplines zijn er voor de buitenschil van vastgoed (gevels en daken) en twee voor de binnenzijde (interieur en installatie).

Vastgoedonderhoudsbedrijven kunnen met het nieuwe VGO-keur duidelijker maken richting de markt welke renovatie- en onderhoudsdisciplines zij beheersen. Onafhankelijke auditeurs van KIWA toetsen welke disciplines het totaalonderhoudsbedrijf aantoonbaar beheerst. Van Lochem Nederland is als één van de weinige totaalonderhoudsbedrijven in Nederland voor alle vier de disciplines gecertificeerd. Hieronder worden de details van de disciplines nader toegelicht.

  • Platte daken- dak reparatie en vervanging inclusief loodgieterswerk
  • Hellende daken- dak reparatie en vervanging inclusief loodgieterswerk
  • Isolatiewerk daken
  • Bliksembeveiliging  daken
  • Sanering asbest daken