EEN FAMILIEBERIJF OPGERICHT IN 1969

OVER ONS

Van Lochem Nederland is een familiebedrijf opgericht in 1969. Van Lochem Nederland is een modern en regie voerend totaalonderhoudsbedrijf met ruim 275 medewerkers in vaste dienst en vestigingen in Den Haag (hoofdkantoor), Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

ONZE MISSIE

Het uitvoeren van alle voorkomende totaalonderhoudswerkzaamheden, renovatie en transformatie van vastgoed met hoofdzakelijk eigen personeel en / of co-makers als strategische partner wat moet leiden tot een zo hoog mogelijke tevredenheid van onze klanten.

ONZE VISIE

Van Lochem Nederland wil een ambitieuze, toekomst gerichte en initiatiefrijke marktspeler zijn. Van Lochem Nederland is voortdurend bezig met innovatie en actualisatie en verdere verdieping van haar kennis. Duidelijke toegevoegde waarde wordt voor klanten gerealiseerd door het integreren van de verantwoordelijkheid voor ontwerp, uitvoering en nazorg. De onderneming opereert sterk resultaatgericht waarbij onder andere zaken als communicatie met ketenpartijen en klant- en bewonerstevredenheid nog meer aandacht vragen dan voorheen. In de organisatie krijgen gezondheid, veiligheid en duurzaamheid meer dan gemiddelde aandacht. Binnen Van Lochem Nederland staat de mens centraal en de platte organisatie kenmerkt zich verder door korte (communicatie) lijnen. Dit leidt tot grote betrokkenheid van de Van Lochem medewerkers.

Alle activiteiten van de onderneming zullen worden gerealiseerd vanuit alle Van Lochem totaalonderhoudsbedrijven en binnen de grenzen van het ondernemingsbeleid dat is opgesteld op de gebieden: werknemers, ethisch gedrag, gezondheid, kwaliteit, financiën, veiligheid, duurzaamheid en milieu.

BEDRIJFSMOTTO

‘’Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’’.
Deze spreuk geeft aan dat Van Lochem Nederland grote waarde hecht aan eerlijkheid/betrouwbaarheid en duidelijkheid naar alle stakeholders.