KWALITEIT

In de loop van de tijd zijn er vele definities bedacht van het begrip kwaliteit. Een aantal definities: “Voldoen aan specificaties.”; “Geschikt voor gebruik.”; “Voldoen aan de uitgesproken en niet uitgesproken wensen van de klanten.”; en “Het vermogen om te voldoen aan de verwachtingen van alle belanghebbenden.”

Al deze definities bevatten een kern van waarheid, maar elk heeft ook zo z’n beperkingen.

Kwaliteit herken je vaak onmiddellijk maar je kunt het niet vangen in een begrip of in een zin. Wat kwaliteit is, is afhankelijk van de situatie en zal per product en per dienst verschillen. Vanuit de breed geformuleerde definitie van kwaliteit zullen we deze zelf concreet moeten maken met de kennis van de specifieke situatie en gestelde doelen.

Middelen, mensen en leiderschap maken kwaliteit. Het realiseren van kwaliteit heeft een harde en een zachte kant. Beiden zijn nodig. En kwaliteit kan in sommige gevallen heel goed meetbaar zijn en in andere gevallen een ervaring zijn: minder goed meetbaar maar wel heel bepalend voor het resultaat.

Kwaliteitsfilosofie van Deming

William Edwards Deming stelt dat betere kwaliteit leidt tot hogere productiviteit, hetgeen weer leidt tot een betere concurrentiepositie op langere termijn. De verantwoordelijkheid voor de invoering van kwaliteitsmanagement ligt volgens Deming bij het management. Het kwaliteitsstreven is weliswaar ieders taak, maar dient te worden aangestuurd en getrokken door het management.

De Deming-cirkel is de belangrijkste grondslag van de kwaliteitsfilosofie van Deming.

Deming onderscheidt in zijn kwaliteitsfilosofie een cyclus van vier stappen om verbeteringen te realiseren: plan, do, check en act.

Plan: Maak een plan voordat tot uitvoering wordt overgegaan.
Do: Voer de geplande activiteiten conform het plan uit.
Check : Meet of het te realiseren doel gehaald is.
Act: Evalueer de uitkomst van de meting en stel op basis daarvan vervolgacties vast.

Na ‘Act’ is er weer sprake van een planfase.
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Van Lochem Nederland is gebaseerd op bovenstaande kwaliteitsfilosofie.

De Van Lochem medewerkers maken het verschil

Van Lochem Nederland werkt uitsluitend met professionele middelen en producten van topkwaliteit. Echter, hierin ligt niet het verschil in kwaliteit. Ook de meeste van onze directe concurrenten doen dit. Het grote verschil wordt gemaakt doordat Van Lochem Nederland nagenoeg uitsluitend met eigen medewerkers de onderhouds- en renovatieprojecten uitvoert, waar onze directe concurrenten veelal met een grote flexibele schil werken.

De Van Lochem-medewerkers zijn opgeleid tot uitstekende vaklieden en daarbij zijn zij getraind om in een bewoonde situatie te werken. Zij maken het grote verschil in kwaliteit. Immers, kwaliteit is veel meer dan alleen technisch goed onderhoud plegen. Zorgen dat er ook een veilige en nette werkomgeving is, reductie van overlast voor de bewoners en omgeving, een goede communicatie, zorgen dat de werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd, beleefd zijn, etc. De betrokkenheid van onze mensen, dat maakt het echte verschil!