VGO-keur OnderhoudNL Totaal Erkend Leerbedrijf Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid Keurmerk Veilig Onderhoud
070 381 45 00 info@vanlochem.nl

Klanttevredenheidsenquete

Van Lochem Nederland hecht grote waarde aan klanttevredenheid en het leveren van kwaliteit. Uw antwoorden stellen ons in staat om een beter inzicht te verkrijgen of wij ons werk goed gedaan hebben en om van eventueel gemaakte fouten e.d. te kunnen leren. Hierdoor kunnen wij in de toekomst deze mogelijk voorkomen en het stelt ons daarbij in staat om onze kwaliteit verder te kunnen verbeteren.

Enquete

Projectgegevens

Kwaliteit

Hoe vindt u dat u door ons vooraf bent geïnformeerd over het verrichten onderhoud?
Hoe vindt u de kwaliteit van het door ons geleverde werk?
Hoe vindt u de vriendelijkheid en correctheid van onze medewerkers?

Eindoordeel

Zou u ons bedrijf bij anderen aanbevelen?
Welk cijfer geeft u ons bedrijf?
Zijn er zaken die wij in uw ogen zouden kunnen c.q. moeten verbeteren?

"Zeggen wat je doet en doen wat je zegt"

Van Lochem Nederland behoort tot de selecte groep bedrijven met VGO-certificering in alle disciplines

Hoofdkantoor

Laan van 's-Gravenmade 70
2495 AJ  Den Haag